porfyrisjukdomar@gmail.com

Från och med idag har RMP bytt till en ny adress, som gäller för all e-postkommunikation med föreningens kansli.