Välkommen

Välkommen till RMP — Riksföreningen mot porfyrisjukdomar. Vi finns för att ge stöd och information till anlagsbärare av porfyri och deras anhöriga.

RMP är en medlem av Sällsynta Diagnoser.