Söka hjälp

Vid utlandsresa rekommenderar vi att alltid ta med läkemedelslistan, om du har någon form av akut porfyri. Vid läkarvård är det bra att visa denna för sjukvården. Informera vårdcentral och sjukhus att du har en porfyrisjukdom.

lakemedel_vid_akuta_porfyrier

Info på andra språk

Vid utlandsresa kan det vara bra att ha med dig en text om aktuell porfyri på t.ex. engelska, franska eller något annat språk. Du finner på länken här nedan informationstexter, liknande den på svenska, om de akuta porfyrierna (AIP, PV och HCP), EPP och PCT.

Du kan också läsa under rubriken Länkar om de olika porfyriföreningarnas information.

För mer info, se European Porphyria Network.

Porfyrikunskap på resmålet

Kunskap kring porfyri varierar från land till land, även så inom svensk sjukvård. Vikten att vara påläst om din egen sjukdom är viktigt och en god förutsättning för att få bästa läkarvården.
Ett flertal länder har egna porfyriföreningar, så som RMP är för Sverige.
Se vilka dessa föreningar är via länken.

Malariaprofylax och råd

En ny text om malariaråd vid akut porfyri har tagits fram. Den grundar sig på material från läkemedelslistan.

Smittskyddsinstitutets webbplats hittar du de rekommendationer som gäller på ditt resmål. Klicka på länken i höger marginal “Rekommendationer för Malariaprofylax 2013”. Du kan då läsa dig till vad som rekommenderas just där, dit du tänkt resa.

Läkemedelsdatabasen på www.drugs-porphyria.org
För mer info, se Malariaprofylax vid akut porfyri.

Vaccinering

V. g. se svar under rubriken Läkemedel.

Tipsa oss om frågor och svar – använd kontaktformulär här »