Porfyricentrum har flyttat till Karolinska Universitetssjukhuset Solna, men RMP blir kvar på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar har därför fått ändrad internadress på sjukhuset enligt följande:
Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar
Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge M 96
141 86 Stockholm

Och Porfyricemtrums nya postadress är:
Porfyricentrum
CMMS L7:05
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm