För att bli medlem, maila porfyrisjukdomar@gmail.com och ange ditt namn, personnummer, postadress, epostadress och telefonnummer. Lägg också gärna till vilken diagnos du har.