RMP behöver allt ekonomiskt stöd vi kan få för att kunna fortsätta med vår verksamhet. Att exempelvis ta fram och producera informationsmaterial för tryck (eller digitalt) är förenat med kostnader.

Föreningen behöver ha en god ekonomi för att bedriva verksamheten. I stället för ett kansli hyr vi i dag ett minimalt förråd för att förvara föreningens nödvändiga dokumentation och material. Men pengar behövs även till andra verksamhetsutgifter såsom telefon, webbplats, resor, kuvert, porto med mera. RMP har genom åren kunnat lämna ekonomiska bidrag till unga forskare och andra som forskar om porfyri. Det vill vi gärna fortsätta med eftersom det på sikt har ett stort värde för alla med porfyri.

Gåvor är alltid varmt välkomna – stora som små!
Sätt in ditt bidrag till:
Plusgiro: 19 11 70 – 0
Bankgiro: 5939-5863

Gåva vid högtidlighet
För att fira någons födelsedag, student eller varför inte bröllop, så tar RMP gärna mot bidrag. Ange vad gåvan gäller så skickar vi gåvoblad som tack! Glöm inte att ange gåvobladsmottagarens adress. Klicka här för att komma till gåva vid högtidlighet.

Minnesgåva för avliden

RMP tar emot gåvor till minnet av bortgångna och skickar då ett minnesblad till anhöriga som bekräftelse och tack. Glöm inte att ange minnesbladsmottagarens adress. Klicka här för att komma till minnesgåva för avlidna. 

RMPs fonder
Om du vill att din gåva ska gå till någon av RMPs fonder anger du det vid inbetalningen. De tre fonderna som RMP har är:

  • Fond till Margareta Sundelins Minne för forskning och information om porfyri
  • RMPs forskningsfond
  • Anna-Lisa Mouchards Minnesfond till RMPs verksamhet

Det går förstås också bra att skänka en gåva till föreningen utan att ange särskild fond. Då kommer din gåva att användas på bästa sätt – kanske till att ordna medlemsmöten?

”Många bäckar små… till nytta för alla med porfyri ”