RMP behöver allt ekonomiskt stöd vi kan få för att kunna fortsätta med vår verksamhet. Att exempelvis ta fram och producera informationsmaterial för tryck (eller digitalt) är förenat med kostnader.

Föreningen behöver ha en god ekonomi för att bedriva verksamheten. I stället för ett kansli hyr vi i dag ett minimalt förråd för att förvara föreningens nödvändiga dokumentation och material. Men pengar behövs även till andra verksamhetsutgifter såsom telefon, webbplats, resor, kuvert, porto med mera. RMP har genom åren kunnat lämna ekonomiska bidrag till unga forskare och andra som forskar om porfyri. Det vill vi gärna fortsätta med eftersom det på sikt har ett stort värde för alla med porfyri.

Minnesgåva för avliden
Genom att vara anslutna till tjänsten Min Gåva kan den som vill enkelt och tryggt lämna en gåva via vår hemsida samt via begravningsbyrån.
Tjänsten säkerställer att minnesblad kommer fram i tid, att hälsningen blir korrekt och att gåvan hamnar där den ska. Varje minnesgåva får ett unikt serienummer som följer gåvan hela vägen från begravningsbyrån till fonden. Serienumret finns på inbetalningskvittot, gåvobeviset och den slutgiltiga inbetalningen till fonden. 
En administrativ avgift tas ut av Min Gåva för att täcka omkostnaden för förmedling, skapande av gåvobevis, drift av systemet, support och avgifter. Avgiften tas inte ut av gåvobeloppet utan läggs ovanpå och specificeras separat på kvittot eller fakturan. Min Gåva är en gåvoförmedlingstjänst godkänd av Finansinspektionen. 
Klicka här för att komma till minnesgåva för avlidna.

Gåva vid högtidlighet
Vid högtidlighet kan du lämna en gåva. Någons födelsedag, student eller varför inte bröllop. Gåvan lämnas via Min Gåva. Se information ovan.
Klicka här för att komma till gåva vid högtidlighet.

Gåvor är alltid varmt välkomna – stora som små!
Det går förstås också bra att skänka en gåva till RMP för att du vill stödja föreningens arbete.
Sätt in ditt bidrag till:
Plusgiro: 19 11 70 – 0
Bankgiro: 5939-5863