Bli medlem i RMP här.

Är du redan medlem och vill ändra dina kontaktuppgifter? Använd gärna det vanliga kontaktformuläret.

Till dig som anmäler dig som medlem skickas först information om hur du betalar in din medlemsavgift. När vi har mottagit din medlemsavgift skickar vi:

» De två senaste numren av RMP-Nytt – vårt nyhetsbrev som utkommer med två nummer per år.
» Senaste årets verksamhetsberättelse.
» 2 gratis ex av ”Läkemedel vid akuta porfyrier”. Gäller inte dig som har EPP, PCT eller är stödmedlem. Medlemspris vid beställning av ytterligare ex är 100 kr/st + porto (icke-medlem 150 kr/st + porto).
» Övrig riktad information till aktuell typ av porfyri (inte till stödmedlem).

lakemedel_vid_akuta_porfyrier

Varningskort finns att få för alla typer av porfyri, men diagnosen måste finnas verifierad på Porfyricentrum Sverige.

Medlemsavgiften är 250 kr/år för enskild medlem. För familjemedlemmar boende på samma adress som huvudmedlem och för stödmedlem är årsavgiften 125 kr/år.
Avgiften betalas till PlusGiro-konto 191170-0.

Telefon till RMP: 08-711 56 09

Telefontider:
Tisdag kl. 10.00-12.00
Torsdag kl. 15.00-17.00