RMPs informationsfilm

RMPs informationsbroschyr

En liten informationsfolder som kort beskriver de olika porfyrierna och hur föreningen arbetar för att hjälpa personer med porfyrianlag.

RMPs infobroschyr

Särskilda broschyrer för respektive porfyriform fås som medlemsmaterial.

Läkemedelslistan

LÄKEMEDEL VID AKUTA PORFYRIER – och några råd till anlagsbärare

Boken, som är ett måste för dig som har anlag för en akut form av porfyri, finns nu äntligen i en ny upplaga. Även för dig som läkare, som möter patienter med akut porfyri, är detta ett ovärderligt hjälpmedel. Den innehåller tre olika förteckningar av läkemedel som försäljs i Sverige. En med handelsnamn, en förteckning efter indikationer och en alfabetisk substanslista. Förutom alla läkemedel finns också allmänna råd och kostråd infogade i texten.

RMPs medlemmar kan beställa listan via porfyrisjukdomar[at]gmail.com eller på 08-711 56 09 (telefontid).
För övriga beställningar hänvisas till förlaget Vulkan på denna länk.

Kostnad:
Medlemspris: 100 kr/st + porto
Icke-medlem: 168 kr/st + porto

lakemedel_vid_akuta_porfyrier