Information om coronaviruset

Porfyricentrum har sammanfattat information angående coronaviruset, COVID-19.
Läs nedan:

Porfyricentrums kunskap om coronavirussjukdom (COVID-19) baserar sig på information från svenska och internationella Smittskyddsmyndigheter och uppdateras fortlöpande. 

Porfyrisjukdomarna påverkar inte immunsystemets funktion och i frånvaro av immunbristsjukdomar löper anlagsbärare för akuta och kutana porfyrier inte större risk att smittas med viruset än befolkningen i övrigt. Råd som ges till allmänheten beträffande undvikande av smitta gäller även anlagsbärare för akuta och kutana porfyrier.

COVID-19 har hittills hos majoriteten av de som smittats endast givit milda/måttliga sjukdomsuttryck. En mild virusinfektion leder sällan till akuta porfyriskov hos anlagsbärare av akuta porfyrier. 

Dock, skulle en individ med anlag för akut porfyri få sjukdomstecken talande för måttlig-svår COVID-19, med andnöd, muskelsmärta och påverkan på allmäntillståndet skall man utöver att ta kontakt med infektionsklinik även påtala risken för porfyriskov.
Dagtid ska Porfyricentrum kontaktas, information finns via www.karolinska.se/porfyricentrum

Kvälls- och jourtid skall läkaren som utreder den misstänkta COVID-19 infektionen kontakta Endokrinbakjouren på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, alternativt Metaboljouren på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Vi rekommenderar att alla anlagsbärare för porfyrisjukdomar och deras anhöriga läser de senaste råden angående COVID-19 på 1177 och Folkhälsomyndigheten.

2020-03-03
Porfyricentrum Sverige