Information om coronaviruset

Porfyricentrum har sammanfattat information angående coronaviruset, COVID-19.
Läs nedan:

Porfyricentrums kunskap om coronavirussjukdom (COVID-19) baserar sig på information från svenska och internationella Smittskyddsmyndigheter och uppdateras fortlöpande. 

Porfyrisjukdomarna påverkar inte immunsystemets funktion och i frånvaro av immunbristsjukdomar löper anlagsbärare för akuta och kutana porfyrier inte större risk att smittas med viruset än befolkningen i övrigt. Råd som ges till allmänheten beträffande undvikande av smitta gäller även anlagsbärare för akuta och kutana porfyrier.

COVID-19 har hittills hos majoriteten av de som smittats endast givit milda/måttliga sjukdomsuttryck. En mild virusinfektion leder sällan till akuta porfyriskov hos anlagsbärare av akuta porfyrier. 

Dock, skulle en individ med anlag för akut porfyri få sjukdomstecken talande för måttlig-svår COVID-19, med andnöd, muskelsmärta och påverkan på allmäntillståndet skall man utöver att ta kontakt med infektionsklinik även påtala risken för porfyriskov.
Dagtid ska Porfyricentrum kontaktas, information finns via www.karolinska.se/porfyricentrum

Kvälls- och jourtid skall läkaren som utreder den misstänkta COVID-19 infektionen kontakta Endokrinbakjouren på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, alternativt Metaboljouren på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Vi rekommenderar att alla anlagsbärare för porfyrisjukdomar och deras anhöriga läser de senaste råden angående COVID-19 på 1177 och Folkhälsomyndigheten.

2020-03-03
Porfyricentrum Sverige


Vaccination Covid-19

Porfyricentrum Sverige och porfyriexperter inom European Porphyria Network (Epnet) får nu många
frågor angående vaccination mot Covid-19 vid akut porfyri.

Den sammantagna bedömningen är att vaccination mot Covid-19 inte utgör någon ökad risk vid akut
porfyri och att patienter med akut intermittent porfyri (AIP), porfyria variegata (PV) och hereditär
koproporfyri (HCP) kan vaccineras när så erbjuds.

Vi rekommenderar alla patienter med porfyri att vaccinera sig när så erbjuds.

2020-12-14
Porfyricentrum Sverige