Det pågår i dagsläget forskning kring läkemedel, Givosiran till akuta porfyrier på Karolinska Universitetsjukhuset i Solna.

Läs mer om läkemedelsföretaget Alnylam och aktuell forskning på deras hemsida. (2015-08-15)

Första resultatet för fas 1 i Alnylams forskning är nu publicerad.
Läs mer på deras hemsida.

The New England Journal om Medicine har publicerat en artikel om läkemedlet Givosiran. Läs det positiva pressmeddelandet från Karolinska Institutet via länken. (2019-02-08)

Läs BBC News artikel om läkemedlet Givosiran via länken. (2019-04-13)

 

GODA NYHETER! (2019-11-20)
FDA (Food and Drugs Administration) i USA har idag godkänt läkemedlet Givosiran! Ett stort framsteg även för Europa och Sverige!

Läs mer på följande sidor: 
Pressmeddelande från FDA
Information på Alnylams hemsida
Information från APF (American Porphyria Foundation)

GIVLAARI godkänt av EMA (2020-03-03)
Den 3:e mars, 2020 meddelade europeiska unionen godkännandet av GIVLAARI (givosiran).
Ytterligare ett steg närmare att få tillgång till läkemedlet i Sverige!
RMP har startat en arbetsgrupp för att kunna påverka godkännandes av läkemedlet Givlaari i Sverige. En process som är tidskrävande och krånglig.
Vill du veta mer om hur processen går till? – Läs RMP-Nytt sommaren 2020.