Bertil Nilsson tackar Elaine Sardh vid RPM:s årsmöte 2015.

Bertil Nilsson tackar Elaine Sardh med blommor vid RMPs årsmöte 2015.

Porfyricentrum Sverige samarbetar med RMP när det gäller att utforma och sprida information om porfyrisjukdomarna. Det görs t.ex. genom att samverka om utgivningen av läkemedelslistan, tillhandahålla medicinsk information för att hjälpa föreningen att informera medlemmar och medicinskt granska den information som RMP publicerar.

Det är också Porfyricentrum som utfärdar de varningskort som RMP tillhandahåller.