RMPs_arsmote2015_Eliane

Elaine Sardh och Pauline Harper flankerade av två representanter från läkemedelsföretaget Alnylam.

Porfyricentrum Sverige är ett nationellt kunskapscentrum för sjukdomar som rör omsättningen av porfyriner i kroppen.

» Laboratoriet står för diagnostiken av patienter från hela landet. Det är ackrediterat av SWEDAC.
» Läkarna står till förfogande för rådfrågning. Den konsultativa servicen utnyttjas av sjukvården i landets alla landsting.
» Porfyriregistret upptar så gott som samtliga i Sverige kända porfyrisläkter och anlagsbärare.
» Ett register över läkemedel som bör undvikas respektive kan användas, vid akuta porfyrier, uppdateras löpande och publiceras tillsammans med RMP.
» Porfyricentrum Sverige samverkar med RMP när det gäller att utforma och sprida information om porfyrisjukdomarna.