Styrelsen för RMP har möten 8-10 gånger per år. Vi träffas för att hantera föreningens verksamhet, båda akuta och strategiska ärenden. 

Styrelsemöten
Vid styrelsens möten deltar flera av ledamöterna via Skype (digital mötesplats) för att hålla nere möteskostnaderna, möteslokalen är gratis och vi ser själva till att ta med egen förtäring.
Tidigare hade styrelsen inte möten lika ofta som nu, eftersom vi hade ett kansli som utförde mycket arbete. Men nu när vi tillsammans delar på uppgifter och ansvar behöver vi ses och prata ihop oss.
Vi har även mycket kontakt via digitala kanaler mellan mötena.

RMPs styrelse

Ledamöterna i RMPs styrelse är diagnosbärare själva och/eller anhöriga. I dag finns fyra porfyridiagnoser representerade.

Styrelsebild

Ordförande Erica Lundström, Årsta
Vice ordförande Ingela Kvassman, Örebro
Sekreterare Sara Nilsson, Alingsås
Kassör Jens Lundström, Upplands Väsby
Ledamot Astrid Gunnarson, Julita
Ledamot Vakant
Suppleant Ylva Floderus, Stockholm
Suppleant Gunilla Ignell Modé, Uppsala
Suppleant Nicoleta Barna, Arlöv
Suppleant Elinor Filén Wessberg, Falkenberg

Valberedning

En valberednings uppdrag är att föreslå personer till föreningens styrelse. Det är valberedningen som gör den insatsen. Hjälp dem gärna!

Vill du delta i arbetet för RMP?
Om du har förslag på medlemmar som skulle passa att delta i styrelsen, eller om du själv är intresserad, kan du när som helst under året kontakta valberedningen och nominera dig själv, eller andra.

För att nominera, använd gärna nominieringsformuläret.

Valberedningens sammankallande:
Bertil Nilsson, Hedared
Övriga tre ledamöter i valberedningen:
Kerstin Bjernevik, Kista
Marita Karlsson, Haninge
Thomas Söderström, Jönköping

Stadgar för RMP

RMPs stadgar som reglerar vad vi ska arbeta med och hur det ska gå till antogs vid årsmötet 2013.
Stadgar RMP – antagna 20130413 (pdf).