Genom RareConnect erbjuds ni att höra familjer med EPP berätta om sina erfarenheter

Nätarrangemanget planeras till den 11 augusti 2013 kl 20:00.
I ett pdf här nedan får du länkar och instruktioner hur du kommer åt det.

EPP Webinar länk