för dig med PV eller HCP.

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) arrangerar en kurs för personer med akuta porfyrier den 7-8 november. Dit inbjuds personer från Sverige med PV och HCP att delta. Närmare information lämnas under augusti. Ta kontakt med RMP:s kansli och anmäl om du är intresserad så får du ta del av inbjudan.