Ni inbjuds att delta i Regionalt brukarnätverk Norr Tid: 16 november 11.00–17.00 Plats: Björken Hotell och konferens, Umeå Universitetssjukhus

Riksförbundet Sällsynta diagnoser driver sedan ett år tillbaka projektet Regionala strukturer för brukarmedverkan. Projektet går ut på att etablera regionala brukarnätverk med deltagare från Sällsynta diagnosers medlemsorganisationer. På det sättet vill vi skapa en plattform för påverkansarbete på regional nivå och bevaka det arbete som pågår med att få igång medicinska center för sällsynta diagnoser på landets universitetssjukhus.

Dagen är kostnadsfri och Riksförbundet står för era resekostnader (reser man långväga, står vi även för kostnader för 1 övernattning på Hotell Björken)

Max två deltagare per förening och region kan delta.
Är du intresserad så hör av dig till RMPs kansli på porfyrisjukdomar@gmail.com för samordning.

Sällsynta diagnosers inbjudan