Under rubriken Frågor och svar har det i dag startats en uppdatering och komplettering med mer allmängiltiga råd för personer med någon form av akut porfyri. Även sidan om Säkerhet har fyllts på.