Goda nyheter från USA om läkemedlet Scenesse!!
(8 Oktober, 2019)

Det är ett fantastiskt framsteg för de som har hudporfyrier som EPP.
FDA (Food and Drugs Administration) har godkänt läkemedlet vilket är ett viktigt steg i rätt riktning för porfyriker även i Europa och Sverige.

Läs pressmeddelandet från FDA: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-treatment-increase-pain-free-light-exposure-patients-rare-disorder

Läs mer på läkemedelsföretaget, Clinuvels hemsida: https://www.clinuvel.com/pharmaceutical/scenesse/scenesse

Att Scenesse har godkänts i USA är ett startskott och en god förutsättning för att fler länder kommer godkänna det i Europa. EMA (European Medicines Agency) har godkänt Scenesse (sedan 2014) men sedan är det vardera europeiskt land att godkänna det. Idag kan de med EPP i Schweiz, Italien, Nederländerna och vissa delar av Tyskland få tillgång till Scenesse.
I Sverige har TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) ännu inte godkänt Scenesse.

RMP har idag en arbetsgrupp som arbetar för att påverka TLV och för att får igenom ett godkännande i Sverige.

Är du intresserad av att hjälpa till?
Hör av dig till RMP.
Tillsammans gör vi skillnad!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.