Årsmötet genomfördes i god ordning och reviderade stadgar antogs.

Efter årsmötet fick vi lyssna till projektledare Malin Holmberg från Sällsynta diagnoser, som berättade om projektet med brukarnätverksgrupper som dragits igång på några orter med universitetssjukhus runtom i landet. Även RMPs medlemmar har möjlighet att delta.

Överläkare Pauline Harper gav den årliga rapporten från Porfyricentrum och dess olika projekt och samarbeten. Överläkare Eliane Sardh gav oss bakgrunden och betydelsen av det europeiska porfyriregistret. Mer om detta och årsmötet i övrigt kommer i RMP-Nytt i juni.