Porfyricentrum har sammanfattat information angående coronaviruset, COVID-19.
Läs nedan:

Porfyricentrums kunskap om coronavirussjukdom (COVID-19) baserar sig på information från svenska och internationella Smittskyddsmyndigheter och uppdateras fortlöpande. 

Porfyrisjukdomarna påverkar inte immunsystemets funktion och i frånvaro av immunbristsjukdomar löper anlagsbärare för akuta och kutana porfyrier inte större risk att smittas med viruset än befolkningen i övrigt. Råd som ges till allmänheten beträffande undvikande av smitta gäller även anlagsbärare för akuta och kutana porfyrier.

COVID-19 har hittills hos majoriteten av de som smittats endast givit milda/måttliga sjukdomsuttryck. En mild virusinfektion leder sällan till akuta porfyriskov hos anlagsbärare av akuta porfyrier. 

Dock, skulle en individ med anlag för akut porfyri få sjukdomstecken talande för måttlig-svår COVID-19, med andnöd, muskelsmärta och påverkan på allmäntillståndet skall man utöver att ta kontakt med infektionsklinik även påtala risken för porfyriskov.
Dagtid ska Porfyricentrum kontaktas, information finns via www.karolinska.se/porfyricentrum

Kvälls- och jourtid skall läkaren som utreder den misstänkta COVID-19 infektionen kontakta Endokrinbakjouren på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, alternativt Metaboljouren på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Vi rekommenderar att alla anlagsbärare för porfyrisjukdomar och deras anhöriga läser de senaste råden angående COVID-19 på 1177 och Folkhälsomyndigheten.

2020-03-03
Porfyricentrum Sverige

2 thoughts on “Information om coronaviruset

 1. Hej!

  Tycker det låter mer som dubbla budskap!!! Förstår inte riktigt. Jag har AIP och det händer att jag får skov vid lätt infektion. Dessutom har jag PTSD och utmattningssyndrom. Hur vill ni att jag ska tänka här? Tillhör inte jag riskgruppen då? Jag jobbar dessutom som lärare på 50% och har sjukersättning på resterande 50% på grund av min hälsa.
  Allt det här blir för mycket för mig, jag vill gärna ha ett svar omgående och veta vad jag behöver göra????

  1. Hej Sevim!

   Jag hänvisar dig till din porfyriläkare eller att du kontaktar Porfyricentrum för att få svar på dina frågor och oro. RMP ger inga medicinska svar utan det överlåter vi till sjukvården.
   Allt gott, RMP

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.