Porfyricentrum Sverige och porfyriexperter inom European Porphyria Network (Epnet) får nu många
frågor angående vaccination mot Covid-19 vid akut porfyri.

Den sammantagna bedömningen är att vaccination mot Covid-19 inte utgör någon ökad risk vid akut
porfyri och att patienter med akut intermittent porfyri (AIP), porfyria variegata (PV) och hereditär
koproporfyri (HCP) kan vaccineras när så erbjuds.

Vi rekommenderar alla patienter med porfyri att vaccinera sig när så erbjuds.

/Porfyricentrum Sverige

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.