RMP har fått en ny ordförande!

Vid RMPs årsmöte den 5 april avgick Sten Mortensen efter 32 år som ordförande. Årsmötet beslutade att på valberedningens förslag välja Erica Lundström till ny ordförande. Även Erica är en mångårig styrelsemedlem, bland annat som sekreterare under flera år och hon har representerat RMP vid olika tillfällen. Vi önskar henne lycka till!