Genom att ansluta oss till tjänsten Min Gåva kan den som vill enkelt och tryggt lämna en gåva via vår hemsida https://porfyri.se/minnesgava/ samt via begravningsbyråer.
Tjänsten säkerställer att minnesblad kommer fram i tid, att hälsningen blir korrekt och att gåvan hamnar där den ska.

RMP är en ideell förening som behöver allt ekonomiskt stöd vi kan få för att driva verksamheten.
Föreningen tar tacksamt emot gåvor till verksamheten, gåvor till högtidsdagar eller gåva till minne av bortgångna.

En administrativ avgift tas ut för att täcka omkostnaden för förmedling, skapande av gåvobevis, drift av systemet, support och avgifter. Avgiften tas inte ut av gåvobeloppet utan läggs ovanpå och specificeras separat på kvittot eller fakturan. Min Gåva är en gåvoförmedlingstjänst godkänd av Finansinspektionen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.