Den nya utgåvan av Läkemedel vid akuta porfyrier och några råd till anlagsbärare är nu här.

För våra medlemmar finns den att beställa på porfyrisjukdomar@gmail.com och under större delen av mars månad på 08-711 56 09

För sjukvård, apotek eller i utbildningssyfte hänvisar vi till förlaget Vulkan.

Vulkan beställning