Den 6 april är det dags för RMPs årsmöte 2022. Då ska vi medlemmar välja vilka personer som ska ingå i RMPs styrelse.

Om du, eller någon du känner (medlem i RMP) tycker om att skriva, fixa layout, och gärna jobba med webb så kan din kunskap vara till nytta. Eller du kanske älskar siffror, tabeller och att hålla koll i register? Är du en person som gärna arrangerar träffar för medlemmar? Eller är du en klok och initiativrik själ på annat vis, som vill arbeta för RMPs medlemmar? Och tycker du det är viktigt att vi porfyriker har en egen förening? Då behövs du!

I styrelsen finns flera olika roller och uppdrag, och styrelsen bestämmer vad, hur och när saker ska göras. Styrelsen arbetar tillsammans för alla medlemmar, och deras anhöriga. Vissa uppgifter i styrelsen är lite mer ”måsten” medan mycket annat är friare och roligare. Oavsett vad, så jobbar ni gemensamt och tar hjälp av varandra.

Du behöver inte ha någon erfarenhet av att ha varit med i en styrelse, eller ens förening, men har du det så kan det bli aningen enklare att komma in i styrelsearbetet. Du behöver vara beredd att avsätta viss tid för styrelsemöten och en del annat arbete mellan mötena.

Föreslå dig själv eller någon annan du tror skulle passa bra!

Att nominera, föreslå, någon till ett uppdrag är till enorm hjälp för valberedningen. Valberedning heter den lilla grupp som ska hitta medlemmar som vill åta sig uppdrag. Till detta årsmöte består valberedningen av medlemmarna Christian Eriksson och Margareta Holm samt av undertecknad, som är ”sammankallande”. Vi valdes på årsmötet 2021.  

Läs mer här om att Nominera till uppdrag i RMPs styrelse och/eller revisorsuppdrag – porfyri.se. Där finns även ett webbformulär du kan använda för att nominera dig själv eller någon annan. Formuläret tas emot av valberedningen (inte RMPs styrelse).

RMP är viktigare än någonsin

RMP behövs mer än någonsin. Nya särläkemedel är på gång, men väntar fortfarande på godkännande. Det forskas och testas för nya läkemedel och RMP ligger på och gör sitt för att porfyridiagnostiserade ska få tillgång till den vård, och de läkemedel som finns/utvecklas.

Det är också viktigt att information om porfyri som sprids är korrekt. Tyvärr är inte allt som hittas vid en ”googling” om porfyri från säkra källor. Det kan betyda livsfara. RMP har nära kontakter med porfyriexpertis (särskilt i Sverige) och vår information om porfyri är därför kontrollerad och säker. För att föreningen ska kunna fortsätta att arbeta med, och för, dig som lever med någon porfyridiagnos, eller är anhörig till någon som gör det, behövs engagerade personer i styrelsen.

Nuvarande ordförande Maria Forsséll, är beredd att stanna kvar för omval och några i dagens styrelse har valts för ännu ett år. Men alla som idag är med i styrelsen kommer inte att stanna kvar, alltså behöver RMP nya krafter som vill bidra. Är du en av dem? Hör av dig!

Och visst kommer du på årsmötet?

/Erica Lundström, sammankallande i valberedningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.