Upstream Dream har sedan 2021 samarbetat med Endokrinmottagningen Sahlgrenska,
Porfyricentrum, RMP, RMMS och Alnylam för att utveckla appen ”Genia” för porfyri med
inriktning AHP. En fokusgrupp från patientsidan har givit feedback under utvecklingen och nu
finns den för nedladdning på App Store eller Google Play. Genia fokuserar på att främja
samproduktion av vård och ger dig och ditt vårdteam ett värdefullt underlag för
beslutsfattande. Självklart kan appen även användas vid andra porfyrisjukdomar.
I appen kan du observera hur du mår och känna igen mönster.


Hälsokollen
Hälsokollen är ett snabbt sätt att reflektera kring din hälsa. Över tid
ser du mönster och trender. Frågorna är anpassade efter din diagnos.
En hälsokoll tar ca 2 min att utföra.


Anteckning
Lägg till bilder och text som du kan behöva för ditt
eget minne eller som du vill dela med vården.


Observation och Mätning
Följ din hälsa med egna observationer och mätningar
som är viktiga för dig. Genia kan också ta emot värden
via Bluetooth.


Behandlingar
Lägg till dina behandlingar och öppna din
behandlingslista. I appen finns även en länk till ”Den
svenska databasen för läkemedel vid akuta porfyrier”.

Vårdmöte
När det är dags för ett vårdmöte kan du samla ihop all information från appen i en tydlig
rapport som skickas till vården via kvalitetsregistret RMMS. Genom att dela med dig kring
din hälsa och din upplevelse av tiden sen ni träffades senast, blir det lättare att få vårdmötet
att handla om det som är viktigast för dig.


Appen är din privata databas, en säker plats där du själv bestämmer vad, hur och med vem
du vill dela information om sin hälsa. Vi gör allt för att skydda din integritet. Genia-appen är
registrerad som medicinskteknisk utrustning (CE märkt).


Sätt gärna igång!
Under hösten påbörjar vi arbetet med att få igång användningen av Genia på klinikerna.
Redan nu kan du börja använda Genia, så informerar vi dig när din klinik är redo att ta emot
rapporter.
Kontakta oss gärna! 08-745 56 00, hello@genia.se, eller besök: www.genia.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.