Sittande styrelse omvald vid årsmötet

Vid RMPs årsmöte som hölls den 28 mars på KS i Solna omvaldes sittande styrelse, revisorer samt valberedning för ytterligare mandatperiod. Årsmötesprotokollet samt kortare referat från föreläsarna som deltog vid mötet redovisas i kommande RMP-Nytt.

Valda funktionärer