Normosang – hur fungerar det, och vad är en port?

Normosang framställs av mänskligt blod och har till uppgift att lugna ner hemsyntesen. Det är irriterande för kärlen och ges därför tillsammans med albumin i form av dropp.

För att ytterligare minska kärlirritationen opererar man in en dosa, en s.k. port i ett större venkärl på halsen för att kunna använda vid upprepade behandlingar för den som behöver Normosang ofta.

 

Vad göra jag om jag fått förslag på läkemedel som finns klassat i läkemedelslistan (gäller akuta porfyrier) som porfyrogent?

Du bör be din husläkare/motsvarande att konsultera läkemedelsdatabasen (www.drugs-porphyria.org) för att se om det där finns något alternativ som inte är porfyrogent.
Om denne ändå behöver hjälp kan han/hon vända sig till Porfyricentrum för att diskutera vidare vad som passar för dig.

Webb: www.karolinska.se/porfyri
Mejl: porfyricentrum.karolinska@sll.se
Tel: 08-517 714 45

 

Går det bra att ta vaccin även för oss som har någon form av akut porfyri?

Porfyriker anses inte tillhöra en riskgrupp. Det betyder att det inte finns några riktlinjer kring att avstå eller att bli vaccinerad. Det är upp till dig huruvida du vill bli vaccinerad mot exempelvis influensa, bältros och livmoderscancer.

Allmänna barnvaccinationer (ex.vis difteri, stelkramp, polio, mässling, påssjuka) finns inga rekommendationer att avstå ifrån.

D-vitamintillskott, är det att rekommendera vid porfyri?

Svar: Det finns inga studier som pekar på att porfyriker skall få färre skov med ökat intag av D-vitaminer. Dock är den allmänna uppfattningen att det är bra med D-vitamnintillskott för människor som bor i länder med få soltimmar.

 

Jag har EPP, skall jag ha receptbelagda D-vitamintillskott?

Svar: Rekommendationen är att du ska få D-vitamin receptbelagt. De allra flesta med EPP har brist på D-vitamin och ett blodprov kan bekräfta omfattningen av D-vitaminbristen så rätt dos kan sättas in.

 

Tipsa oss om frågor och svar – använd kontaktformulär här »