Ulf Boström, Anestesiavdelningen, Skellefteå lasarett, Skellefteå

Eliane Sardh
, Porfyricentrum Sverige, CMMS, Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Endokrinolog-och diabetesmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Pauline Harper, Porfyricentrum Sverige, CMMS, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Staffan Wahlin, Gastrocentrum Medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Desiree Wiegleb Edström, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Stig Thunell, porfyrispecialist (tidigare på Porfyricentrum Sverige)