06Maj/13

RMPs Årsmöte 2013 genomfört

Årsmötet genomfördes i god ordning och reviderade stadgar antogs. Efter årsmötet fick vi lyssna till projektledare Malin Holmberg från Sällsynta diagnoser, som berättade om projektet med brukarnätverksgrupper som dragits igång på någraRead More…

28Mar/13

RareConnect

RareConnect är en mötesplats för personer med sällsynta diagnoser, dit porfyrisjukdomarna räknas. Inom EURORDIS, den europeiska organisationen för sällsynta diagnoser, har det skapats en mötesplats – RareConnect – för personer med sällsyntaRead More…

19Okt/11

Nya adresser

Porfyricentrum har flyttat till Karolinska Universitetssjukhuset Solna, men RMP blir kvar på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar har därför fått ändrad internadress på sjukhuset enligt följande: Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar Karolinska UniversitetssjukhusetRead More…