28Mar/13

RareConnect

RareConnect är en mötesplats för personer med sällsynta diagnoser, dit porfyrisjukdomarna räknas. Inom EURORDIS, den europeiska organisationen för sällsynta diagnoser, har det skapats en mötesplats – RareConnect – för personer med sällsyntaRead More…

19Okt/11

Nya adresser

Porfyricentrum har flyttat till Karolinska Universitetssjukhuset Solna, men RMP blir kvar på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar har därför fått ändrad internadress på sjukhuset enligt följande: Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar Karolinska UniversitetssjukhusetRead More…