Det pågår i dagsläget forskning kring läkemedel till Akut Intermittent Porfyri på Karolinska Universitetsjukhuset i Solna.

Läs mer om läkemedelsföretaget Alnylam och aktuell forskning på deras hemsida.

Första resultatet för fas 1 i Alnylams forskning är nu publicerad.
Läs mer på deras hemsida.